Podstawowym przedmiotem działalności spółki są:  remonty, wymiana i modernizacja sieci gazowych wraz z przyłączami do budynków.

Struktura doświadczenie i wiedza

Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „UNIGAZ" jest firmą prywatną , działającą w formie spółki cywilnej .Władzami spółki są właściciele.

Uprawnienia i odpowiedzialność właścicieli firmy oraz poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny.

Kontakt skontaktuj się z nami

31 - 766 Kraków, ul. Łuczanowicka 19 a
tel. (012) 645 41 27

email: biuro@unigaz.pl


Wyświetl większą mapę